ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :
      092-2620760,065-0505455
TH | EN
 
 
Line Interactive UPS
Hi-Freq True Online UPS
Low-Freq True Online UPS
3 เฟส Low-Freq online UPS
อิตาลี UPS G-TEC
แบตเตอร์รี่และเครื่องตรวจสอบ
ระบบ System Integrated
โซล่าแบตเตอรี่
OUTDOOR UPS
คู่มือ User Manual
SURGE DIVERTER
   
 
 
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์
ไฟฉุกเฉิน
แหล่งจ่ายไฟ AC & DC
พลังงานทดแทน
บริการและติดตั้ง
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR
Surge Protection
Generator
หม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่องกรองไฟระบบ Hi End สำหรับ Audio
   
 
System Integration (SI)
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์
ติดต่อ: 083-3064114
อีเมล์: wirinya@chuphotic.com

Dealer CCTV ต่างจังหวัด
คุณเกียรติศักดิ์ ไม้จันทร์
ติดต่อ: 086-0854004
อีเมล์: manoch@chuphotic.com

Dealer CCTV กรุงเทพฯ
คุณวิชัยพร ศิริพรหม
ติดต่อ: 089-1105429
อีเมล์: wichaiporn@chuphotic.com

ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสุทธิ ศรีสุข
ติดต่อ: 086-8007168
อีเมล์: sutthi@chuphotic.com

Groverment Project Team
คุณสุชาติ แทนกุดเรือ
ติดต่อ: 084-4393887
อีเมล์: government.ups@chuphotic.com

ฝ่ายเครื่อง Generator
คุณศรัณย์ ตราโชติ
Tel: 061-2725955
Mail:generator@chuphotic.com

Superstore&modern trade
คุณอรัญญา วาดวิจิตร
ติดต่อ: 095-5082424
อีเมล์: aranya.chuphotic@gmail.com

Renewable
คุณจัตตุพงษ์ มิพล
ติดต่อ: 098-826-3557
อีเมล์: jattupong@chuphotic.com

 
SOLUTIONS
 
คอมพิวเตอร์
 
3PH Neptune:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
LT Series
3-100KVA
 
3PH Neptune MT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
Neptune RS-Series 8kVA-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 500-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS Series 8-20KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
3PH Neptune FT:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
6-50KVA
Ferro Resonance
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR33 (10-60kVA)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR31
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MERCURY DIAMOND 2000-3000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MiNi Guard Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mars II
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus-S 500-1200VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Smart
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Moon-i Cumputer
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury Diamond 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS I-WAVE
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS MEGA 850-1600
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : VENUS SMART 33i
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-3000VA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
3PH  NEPTUNE LT10-30k :เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 1000-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Moon-i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Moon Plus
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า::TITAN Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA Hot Swap Battery
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : UPS MAGA II
 
3PH Neptune LT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR 1000-1110 (Rack Mount)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-1110
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave-C
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury diamond smart 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-5000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave-A
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave II
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart31
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Pluto Plus 650-1500VA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus 2000-3000VA.
 
Neptune RS-Series 1000VA-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 10-20KVA: เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 7.5-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 15-30KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
 
 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
Neptune RS-Series 8kVA-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS SMART VNS5KL-VNS20KT
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : VENUS SMART 33i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate PLUS VNU 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Venus Ultimate 1-10k
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
ครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS PRO 1050-10KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-11100
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus 1000-1110[1-10kVA]
 
 
Neptune RS-Series 1000VA-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
     
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS SMART VNS5KL-VNS20KT
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : VENUS SMART 33i
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate PLUS VNU 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Venus Ultimate 1-10k
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
 
ครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS PRO 1050-10KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-11100
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus 1000-1110[1-10kVA]
     
 
 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-60KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus            FR-UK Series
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus-i From250KVA-600KVA           FR-UK Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER                   TDX-i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : JUPITER TD
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS SMART VNS5KL-VNS20KT
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus 10 kVA to 600 kVA
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-40KT
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : VENUS SMART 33i
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate PLUS VNU 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Venus Ultimate 1-10k
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA Hot Swap Battery
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN TD31 10-40KL
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER KR33 250-600KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
ครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS PRO 1050-10KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-11100
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus 1000-1110[1-10kVA]
   
 
 
ไอที
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-60KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-40KT
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN TD31 10-40KL
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : UPS DC  ECO DC
 
 
 
อุปกรณ์ไฟฟ้า
 
3PH Neptune LT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
3PH Neptune:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
LT Series
3-100KVA
 
3PH Neptune MT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS Series 8-20KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune RS-Series 8kVA-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 500-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
3PH Neptune FT:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
6-50KVA
Ferro Resonance
 
3PH Neptune MT 50-600KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR33 (10-60kVA)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR31
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
3PH  NEPTUNE LT10-30k :เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 1000-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR 1000-1110 (Rack Mount)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-1110
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart31
 
Neptune RS-Series 1000VA-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 10-20KVA: เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 7.5-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 15-30KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
 
 
Instrument
 
3PH Neptune:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
LT Series
3-100KVA
 
3PH Neptune MT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
 
Neptune RS-Series 8kVA-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 500-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 8-20KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
3PH Neptune FT:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
6-50KVA
Ferro Resonance
 
3PH Neptune MT 50-600KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR33 (10-60kVA)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR31
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
3PH  NEPTUNE LT10-30k :เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 1000-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
3PH Neptune LT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR 1000-1110 (Rack Mount)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-1110
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave II
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart31
 
 
Neptune RS-Series 1000VA-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 10-20KVA: เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 7.5-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 15-30KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
     
 
 
โรงงานอุตสาหกรรม
 
3PH Neptune:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
LT Series
3-100KVA
 
3PH Neptune MT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
3PH Neptune FT:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
6-50KVA
Ferro Resonance
 
 
3PH Neptune MT 50-600KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR33 (10-60kVA)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR31
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA Hot Swap Battery
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
3PH Neptune LT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR 1000-1110 (Rack Mount)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-1110
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart31
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
   
 
 
เครื่องมือแพทย์
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
3PH Neptune:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
LT Series
3-100KVA
 
 
3PH Neptune MT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-60KVA
 
Neptune LS Series 500-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 8-20KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
3PH Neptune FT:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
6-50KVA
Ferro Resonance
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
 
3PH Neptune MT 50-600KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR33 (10-60kVA)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR31
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-40KT
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
3PH  NEPTUNE LT10-30k :เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 1000-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR Plus Rack Mount 1-10kVA Hot Swap Battery
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN TD31 10-40KL
 
 
3PH Neptune LT-Plus 50-200KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:VENUS KR 1000-1110 (Rack Mount)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus KR 1000-1110
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Smart31
 
Neptune LS 10-20KVA: เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 7.5-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 15-30KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
     
 
 
อุปกรณ์โรงพยาบาล
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus            FR-UK Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER                   TDX-i
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : Venus Ultimate31 VNU31 10-20kva
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus Ultimate 1-10K
 
 
 
ธนาคาร
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus            FR-UK Series
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus-i From250KVA-600KVA           FR-UK Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER                   TDX-i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : JUPITER TD
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus 10 kVA to 600 kVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MiNi Guard Series
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบเปลือย Open type)
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Generator 3-3500kVA (แบบโครงครอบ Canopy type)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER KR33 250-600KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
     
 
 
ธุรกรรม
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus            FR-UK Series
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus-i From250KVA-600KVA           FR-UK Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER                   TDX-i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : JUPITER TD
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus 10 kVA to 600 kVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER KR33 250-600KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
     
 
 
โรงงานอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MR33 120KVA-520KVA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA (External Mainternance bypass switch)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-60KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus            FR-UK Series
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus-i From250KVA-600KVA           FR-UK Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER                   TDX-i
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า : JUPITER TD
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER Plus 10 kVA to 600 kVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN FRUK10-40KT
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS SMART PLUS 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:SATURN TD31 10-40KL
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:JUPITER KR33 250-600KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Uranus Smart 1-20KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:URANUS 1050VA-20KVA
 
 
 
ระบบสำรองไฟฟ้าภายในบ้าน
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mars II
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
   
 
 
โฮมเธียเตอร์
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
 
 
ระบบเสียง
 
Neptune RS-Series 8kVA-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 500-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS Series 8-20KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune FS1000-2000:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
3PH  NEPTUNE LT10-30k :เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 1000-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
Neptune RS-Series 1000VA-5000VA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 10-20KVA: เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
 
Neptune LS 7.5-10KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
 
Neptune LS 15-30KVA:เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR(Stabilizer)
   
 
 
ตู้สาขา
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Modular UPS           10-200KVA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MERCURY DIAMOND 2000-3000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MiNi Guard Series
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus 2000-3000VA.
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus-S 500-1200VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Smart
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury Diamond 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-3000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Venus MR33 Series (10-60k)
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury diamond smart 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-5000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave II
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Pluto Plus 650-1500VA
     
 
 
เครื่องชำระเงินสด (Point of Sale)
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MERCURY DIAMOND 2000-3000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:MiNi Guard Series
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mars II
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus-S 500-1200VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Smart
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Moon-i Cumputer
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury Diamond 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS I-WAVE
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS MEGA 850-1600
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-3000VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TDX-i 10K-200K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER KR33
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้Pา:UPS JUPITER PLUS 10K-600K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Moon-i
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า::TITAN Series
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS JUPITER TD 10K-250K
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave-C
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Mercury diamond smart 2000-5000VA
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Mercury Wave-A
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:UPS Pluto Plus 650-1500VA
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Pluto Plus 2000-3000VA.
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า:Moon Plus
     
 
 
 
 
 
 
PROMOTION
บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Maintenance Forum 2018
บริษัท ชูโฟทิค จำกัด เข้าร่วมงานการประชุมสัมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
งานสัมมนา และงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม พลกับบูธ Chuphotic
เตรียมพบกับเครื่องสำรองไฟฟ้าชูโฟทิคได้ภายในงาน COMMART WORK 2018
งานสัมมนา และงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม พลกับบูธ Chuphotic
ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร
ประกาศวันหยุด 27-29 กรกฎาคม 2561 เปิดทำการปกติวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
ชูโฟทิค เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ
Modern Energy for Smart City ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง
COMMART Enjoy Intellingent Life 21-24 มิ.ย.61 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Hybrid SGS 3K 5K
maintenance formum 2018-01
ออโตแมค 2018
อย่าพลาดงาน COMMART CONNECT 2018

ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์
งานสัมมนา งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 จ.ชลบุรี
ชูโฟทิค ร่วมกับ IT CITY พบกันในงาน IT CITY FESTIVAL
ชูโฟทิค ร่วมแสดงความยินดี กับ บ.ชีโอแอล จำกัด(มหาชน) ออฟฟิศเมท
เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC มีวางจำหน่ายแล้วที่ Office Mate 65 สาขา ทั่วประเทศ
งานสัมมนา งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 จ.เชียงใหม่

Commart Work 2017
งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี
โปรแจ่ม แลก UPS เครื่องเก่าให้เป็นเครื่องใหม่
จากเก่าเป็นใหม่ไฉไลกว่าเดิม เฉพาะ USER เท่านั้น
รับคูปองส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม 02-1863010
งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum
CE Fair 2017 งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที 18-27 ส.ค.60 ณ ไบเทค โซน Commart by Commart
 
NEWS & EVENTS
 
 
 
949 Moo 9, Bearing 58/8, Samrong-Nua, Samutprakarn 10270
Tel: 02-1863010 (Auto) Fax: 02-1863018-19

©2011 Chuphotic Co., Ltd. All Rights Reserved.